The Wind Beneath Her Wings

Jane Swartz (19) will soon be taking to the skies and will be flying the Abraham Kriel Bambanani flag high…literally. On 9 April 2019, Jane received her “wings” and she is beaming with pride and gratitude. For the past five years, Jane has called the Kempton East Satellite house home. Described as a “problem child” in her early years, who misbehaved at school, Jane has grown to be a focused young woman and is a role model for her sisters at the house.

In January, Jane’s life changed when she was offered the opportunity to pursue her life-long dream of becoming an air hostess. Her dream could have possibly remained just that… a dream, but thanks to Marcus de Klerk, his colleagues and EPT Aviation Training, Jane received a bursary and her pre-course necessities such as medical examinations were covered. Jane took to the 6 week, Cabin Crew Members Licensing course and the Personal Career Development course, like a fish to water. “She was very excited about the courses and studied very hard to achieve good grades and was very helpful to the other students who struggled with the course”, says her housemother, Nicoli Muller. We are sure she picked up this character trait from YOU who helped raise her in partnership with her houseparents.

“Sjoe! Jane has made us proud. It is heart-warming to see a child reach her dream and want to make a success of her life regardless of her past. I hope she continues to grow and never stops dreaming”, says Nicoli. “I’ve been a housemother for 19 years at the Kempton East Satellite home and my role is to make sure that these children grow up to be upstanding members of society and become the best that they can be. With the support of You, the donor I can cater to their needs. Your investment continues even after they leave our little nest. It is a fulfilling job and one I’m glad I don’t have to do alone. I’m grateful to all the donors that work directly with our house and all those that contribute to the well-being of our children. You are changing lives!”, adds Nicoli.

Marc, a pilot at Mango Airlines got the ball rolling and his colleagues funded Jane’s medical exams, passport, clothing, accessories and pocket money for the duration of the training and for her first flight on 23 April 2019. Thank you to EPT Aviation Training for providing the funds to make Jane’s dream come true.

Don’t be surprised the next time you’re aboard a Mango Airline flight and it’s our girl, Jane, making sure you’re comfortable. Jane has started her internship with Mango Airlines and is very excited and can’t wait to one day travel the world.

Jane’s achievement is testament that with great support, our children can soar to heights unimaginable. Thank you for caring and being there for our children. It never goes unnoticed.

Op die vlerke van ‘n vliegtuig

Jane Swartz (19) is oppad na hoë plekke met die vlerkies wat sy onlangs verdien het na haar kursus as ‘n lugwaardin. Sy het die vlerkies op 9 April 2019 gekry en sy kan bars van die trots en vreugde. Jane het die afgelope vyf jaar in die Kemptonpark-Oos satelliethuis haar laaste grootword jare geniet. Aanvanklik is sy beskryf as ‘n probleemkind en dit het maar bars gegaan by die skool. Maar intussen het sy ‘n jong dame geword wat gefokus is op haar toekoms en as ‘n positiewe rolmodel dien vir haar jonger sussies in die huis.

In Januarie het Jane se lewe verander toe sy die geleentheid kry om haar lewenslange droom om ‘n lugwaardin te word, na te volg. Sonder Marcus De Klerk, sy kollegas en EPT Aviation Training sou haar droom net ‘n droom gebly het. Hulle het gesorg vir ‘n beurs en al die benodigdhede wat sy vooraf moes kry. Dit het onder andere mediese ondersoeke ingesluit. Daarna moes Jane die ses week lange kajuitpersoneel lisensieringskursus doen, sowel as ‘n persoonlikke loopbaan-ontwikkelingskursus. Sy het loshande deurgekom. Nicoli Muller, haar huismoeder vertel: “Sy was vreeslik opgewonde oor die kursus en het hard studeer om goeie resultate te kry. Sy het ook graag ander studente wat gesukkel het met die kursus gehelp.” Ons is seker die karaktereienskap is ‘n getuienis van dit wat sy geleer het uit die groothartigheid wat U, die donateur, in vennootskap met haar huisouers gedemonstreer het.

“Sjoe! Jane het ons so trots gemaak. Dit is baie bevredigend om te sien dat ‘n kind haar droom bereik en ‘n sukses maak van haar lewe ten spyte van struikelblokke uit die verlede. Ek hoop sy hou aan groei en hou nooit op om te droom nie”, sê Nicoli, “Ek is nou vir 19 jaar ‘n huismoeder en my rol is om te verseker dat kinders bydraende lede van die samelewing word en die beste kan wees waartoe hulle in staat is. Dit is ‘n baie bevredigende werk, wat ek net kan doen met U, die donateur, se steun. U belegging bly dividende oplewer selfs na hulle die nes verlaat. Ek is dankbaar aan al die donateurs wat direk met ons kinders werk, sowel as die wat bydra tot ons kinders se welsyn. Julle verander lewens!” voeg sy by.

Marcus, ons groot weldoener in die geval, is ‘n vliënier by Mango Lugdiens en hy het die bal aan die rol gesit deur vriende te kry om Jane se mediese ondersoeke, paspoort, klere, bybehore en sakgeld te borg tydens haar opleiding en tot en met haat eerste vlug op 23 April 2019. Dankie aan EPT Aviation Training vir die fondse wat Jane se droom waar gemaak het.

Volgende keer wat u op ‘n Mango vlug is moet u nie verbaas wees indien Jane die persoon is wat gaan seker maak dat u gemaklik is nie. Sy het haar internskap by die lugdiens begin en kan nie wag om eendag oor die hele wêreld te kan reis nie.

Jane se prestasie getuig van die groot hoogtes wat ons kinders kan bereik met die nodige steun. Dankie vir u omgee. Dit gaan nie ongemerk verby nie.

Share This Page