Thank You for the Memories

Christmas at a children’s home evokes a sad and grey picture of a child sitting by the window sill staring at the gate in the hope to see a familiar face.

Well, that is not the case for the children of Abraham Kriel Bambanani thanks to YOU, the donor who is always there for them.

Our children had the opportunity to enjoy themselves, be present and just be kids this holiday season. And, we’re sure they could not wait to share their holiday memories with their peers at school.

Thank you dear donor for what you collectively accomplished.

You helped to feed families over the holidays with the family hampers.

You gave endless fun under the sun and delicious treats. The parties were appreciated and helped our children to relax.

You provided outings and new experiences. Our children got to see and be in places and spaces they would not usually be in.

You gave wonderful gifts that you personally delivered or sent to Father Christmas to deliver.

You made sure there would be school uniforms. Our kids looked neat, eager and ready for school on their first day.

You spent time with our children.

You provided assurance for the year to come by signing up for monthly contributions.

We saw the biggest and brightest smiles on our children’s faces and can safely say they had a festive season like no other. THANK YOU for making a difference in our children’s lives. Your gifts will add meaning throughout their lives.

Dankie vir die herinneringe!

Kersfees by ‘n kinderhuis roep beelde op van ‘n hartseer kindjie wat deur ‘n venster staar in die hoop dat iemand spesiaal sal opdaag om die eensaamheid te verdryf.

Danksy was dit nie die geval vir die kinders van Abraham Kriel Bambanani nie. U as donateur was deurentyd hier vir hulle.

Ons kinders kon hulleself geniet in die oomblik en kon bloot kinders wees die vakansieseisoen. En ons is sekere hulle kon nie wag om die vakansieherinneringe met hulle maats by die skool te deel nie.

Dankie liewe donateur vir wat u kollektief bereik het!

U het met kospakkies gesinne gehelp om kos op die tafel te hê.

U het eindelose pret onder die son en heerlike lekkernye voorsien. Die partytjies is waardeer en het ons kinders help ontspan.

U het uitstappies en nuwe ervarings gegee. Ons kinders kon plekke sien en ervaar waar hulle normaalweg nooit sou kom nie.

U het wonderlike geskenke gegee, wat u of persoonlik kom aflewer het of in Kersvader se hande besorg het om uit te deel.

U het seker gemaak dat daar skooluniforms sou wees. Ons kinders het netjies gelyk op hulle eerste skooldag en was gereed en gretig vir die nuwe skooljaar.

U het tyd saam met ons kinders deurgebring.

U het gemoedsrus gegee vir die komende jaar deur u te verbind tot maandelikse bydraes.

Share This Page